1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. ecomatPanel: Robust, multifunktionell ingångsmodul

ecomatPanel: Robust, multifunktionell ingångsmodul

  • Vridknapp med integrerad knapp med fyra lägen och tryckfunktion
  • 6 RGB-bakgrundsbelysta funktionsknappar och en segmenterad LED-ring
  • Alla ljuselement kan styras individuellt i valfri färg
  • Kommunikation via CAN-gränssnitt
  • För 12 och 24 V inbyggd spänningsförsörjning

Säker drift i tuffa miljöer
ecomatPanel har utformats för krävande miljöer i förarhytter. Vridknappen och funktionsknapparna är tillräckligt stora så att de även fungerar med handskar. Vridknappen har även en knapp med fyra lägen (upp/ned/vänster/höger). På så sätt kan användaren snabbt navigera i inställningsmenyerna. En annan kopplingsfunktion kan utlösas genom att vridknappen trycks ned (tryckfunktion).

Färgåterkoppling
Ljusringen runt vridknappen består av fyra segment samt de belysta knapparna ger en tydlig översikt över de inställda funktionerna. Alla LED-belysningselement kan ställas in separat och tilldelas individuella färger.

Enkel integration i paneler

CAN-gränssnitt
Kommunikationen styrs via det integrerade CAN-gränssnittet. Via gränssnittet styrs de individuella LED-segmenten och status för knapparna och drifthuvudet avläses.

Plug & play med ifms displayer
ecomatpanel har utformats för direkt kommunikation med ifms dialogenheter för mobila tillämpningar (ecomatdisplay). När dialogenheten ansluts via CAN-bussen, kan knapparna och lysdioderna utvärderas direkt i applikationsprogrammet och användas för displayens driftfunktioner. Det innovativa är att kommunikationsgränssnittet inte kräver någon programmering.

Utformad för robusta applikationer
ecomatPanel kan användas i nätverk med inbyggt 12 V och 24 V. Den höga kapslingsklassen IP65 och det slutna höljet ger skydd även under svåra miljöförhållanden. Varken extrema temperaturer eller permanenta stötar och vibrationer påverkar ecomatPanels funktioner.

Produkter