1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell bildbehandling
  4. 3D-givare och kameror för installation bakom skyddsrutor

3D-givare och kameror för installation bakom skyddsrutor

  • Kontrollera närvaron av personer, räkna antalet personer eller utvärdera personflödet utan att inkräkta på deras personliga rättigheter
  • Platt front för installationen bakom skyddsrutorna förhindrar vandalism
  • Tätning mot ljusspridning för installationen bakom glas

Övervakning för din säkerhet
Utöver övervakningen av viktiga ställen i offentliga utrymmen såsom shoppingcentra, tågstationer eller flygplatser, vilka säkerställer skyddet av kritiska installationer, t.ex. åtkomstkontroller vid banker, kärnkraftsanläggningar eller gränskontroller, blir med tiden allt viktigare. I många fall används 3D-system för att garantera en smidig drift av dessa alltmer komplexa installationer. Å ena sidan ser de till att personliga rättigheter respekteras, å andra sida kan de detektera antalet, positionen eller rörelseriktningen av förbipasserande.

Installation bakom skyddsrutor
Om 3D-systemet måste döljas av designskäl eller måste skyddas mot vandalism, rekommenderas installationen bakom skyddsrutor. För detta ändamål har höljet en särskilt platt frontyta. Specialtätning mot ljusspridning förenklar installationen bakom glas.