1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Termisk trycklufträknare med integrerad tryck- och temperaturgivare

Termisk trycklufträknare med integrerad tryck- och temperaturgivare

Fyra processvärden (volumetriskt flöde, tryck, temperatur, totalisator = total mängdmätare) kan avläsas för effektiv energihushållning

  • Exakt allokering av energikostnader tack vare exakt förbrukningsmätning
  • Förbättrad energieffektivitet via läckageövervakning
  • Minskade installations-, underhålls- och hårdvarukostnader
  • Basen för ett omfattande energiförvaltningssystem enligt DIN EN ISO 50001
  • Positionsräknare tack vare den integrerade tryckgivaren

”Allt-i-en-givaren” sänker kostnader
Den här nya trycklufträknaren för industriell tryckluftsanvändning särskiljer sig i sin mångsidighet. Den har inte bara en integrerad temperaturgivare utan även en tryckgivare som gör det möjligt för användaren att avläsa fyra processvärden samtidigt (volumetriskt flöde, tryck, temperatur, totalisator = total mängdmätare) samt optimera produktionen.

En översikt av tryckluftsövervakning
Integrering av SD-trycklufträknaren i underhållsenheten hos existerande eller nya installationer ger ytterligare fördelar. Nu kan processvärden av tryckluft för industriell användning effektivt övervakas i vanliga tryckluftnätverk via den integrerade TFT-displayen som gör det möjligt att välja mellan fyra olika och individuella, justerbara grafiska utformningar. Processvärdena kan även sändas via IO-Link.

Förbättrad energieffektivitet tack vare den integrerade läckageövervakningen i installationen
SD:ns precisa flödesövervakning möjliggör läckagedetektering och sparar på energikostnader. Vidare så möjliggör enhetens repeterbarhet exakt allokering av tryckluftskostnaderna till respektive löpande band, likväl som optimerad beräkning av produktkostnader.

Effektiv övervakning av drifttrycket
Tack vare den integrerade tryckmätningen så kan tryckfallet på både det förorenade filtersystemet och tryckluftssystemets allmänna drifttryck optimalt övervakas, vilket är viktigt på grund av att om installationen innefattar ställdon som drivs på 5 bar istället för det idealiska 6,3 bar, så är laddningshastigheten redan nedsatt med 25 %, med minskande produktivitet. Å andra sidan så ökar inte prestandan med ett överdrivet drifttryck, utan genererar ökad förbrukning av tryckluft och ökat slitage på enheten.

Basen för ett omfattande energiförvaltningssystem enligt DIN EN ISO 50001
Enligt EU-direktivet om energieffektivitet DIN EN ISO 50001 så har alla medlemsstater förbundit sig att nå energibesparingar. Kravet för att erhålla energiskattesänkningar är att implementera ett energiförvaltningssystem. Standarden kräver register på kalibrering av mätningsutrustning för att garantera exakthet och repeterbarhet av avmätt data. Att kombinera den nya SD-trycklufträknaren med vanliga DAkkS-kalibreringar ger en optimal grund för ett pålitligt energiförvaltningssystem.

Minskade installations-, underhålls- och hårdvarukostnader
Integrering av flera mätparametrar i en enda givare sparar inte bara på hårdvarukostnader (tryckgivare, temperarturgivare, ledningar och inmatningskort) utan även installations- och underhållskostnader.