1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell kommunikation
  4. Sensation: AS-i-signalöverföring via fiberoptik

Sensation: AS-i-signalöverföring via fiberoptik

Fr.o.m. nu är kombinerad drift med platt AS-i-kabel och fiberoptik möjlig med en kabellängd på upp till 3,2 km

  • AS-gränssnitt signalöverföring över ett avstånd på upp till 3,2 km
  • Möjlighet till kombinerad drift (platt kabel AS-i-kabel och fiberoptik)
  • Åskskydd, skydd mot utstrålad EM-störning
  • Hög driftpålitlighet
  • Galvanisk avskiljning
  • Instickskopplingsplintar

AS-i fiberoptikrepeater
Med ifms nya AS-i fiberoptikrepeater går det att skicka AS-gränssnittssignaler via ett optiskt medium och omvänt. Detta möjliggör en markant förlängning av kabellängden i AS-i-nätverket. Varje AS-i fiberoptikrepeater har två självständiga kanaler som består av ett sändnings- och ett mottagningselement som försörjs via AS-gränssnittssystemet. Ett antal olika lysdioder visar den aktuella driftsstatusen. Denna innovation är integrerad i det nya SmartLine-höljet.

Hög kapacitet på fältet
Optisk överföring innebär att det inte finns någon störande strålning eller några jordningsproblem. Fiberoptiska överföringssystem betyder att det i princip inte finns någon EMC-risk. Det förekommer inte heller några avståndsrelaterade förluster på grund av induktanser, kapaciteter och motstånd (vilket t.ex. är fallet vid kopparkablar). På så sätt bidrar den nya AS-i fiberoptikrepeatern markant till att förlänga livslängden och sänka kostnaderna. Tack vare den nya AS-i fiberoptikrepeatern är även andra fiberoptiknättopologier möjliga (linjetopologi, stjärntopologi). Optisk överföring innebär att det inte finns någon störande strålning eller några jordningsproblem. Fiberoptiska överföringssystem betyder att det i princip inte finns någon EMC-risk. Det förekommer inte heller några avståndsrelaterade förluster på grund av induktanser, kapaciteter och motstånd (vilket t.ex. är fallet vid kopparkablar). På så sätt bidrar den nya AS-i fiberoptikrepeatern markant till att förlänga livslängden och sänka kostnaderna. Tack vare den nya AS-i fiberoptikrepeatern är även andra fiberoptiknättopologier möjliga (linjetopologi, stjärntopologi).


Den aktuella bulletinen