1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell bildbehandling
  4. Optimering av logistikprocesser

Optimering av logistikprocesser

Enkel avlastning av jämnstora förpackningar från pallar

  • Enkel avlastning av hela skikt eller enskilda förpackningar från pallar
  • Detektering av mellanläggsark
  • Beräkning av återstående poster
  • Inbyggt kollisionsskydd
  • Automatisk kalibrering av robotkamerakoordinater
  • Ekonomisk och ergonomisk

Optimering av logistikprocesser
Den automatiska avlastningen av förpackningar av samma storlek, t.ex. kartonger, lådor, ytterförpackningar eller containrar, optimerar logistiska processer genom dynamisk matning. 3D-givaren registrerar förskjuten last och kompenserar för felaktig positionering med hjälp av avlastningssystemet. Positionsindikering möjliggör helautomatiserad avlastning av hela skikt eller enskilda förpackningar, oberoende av laststrukturen. Förutom data för robotstyrning, tillhandahåller Ethernet-processgränssnittet information för material- och lagerhanteringsmjukvaran. Automatiserade avlastningssystem ökar effektiviteten markant med hjälp av ekonomiska verktyg och minskar belastningen för de anställda genom ergonomiskt optimerade arbetsmiljöer.


Den aktuella bulletinen