1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Exakt laser för detektering av mycket små objekt

Exakt laser för detektering av mycket små objekt

Genomstrålande, reflekterande eller direktavkännande givare med bakgrundsblockering i beprövat O6-hölje med IO-Link-funktionalitet

  • En komplett uppsättning lasergivare i ett standardhölje med 1” centrum
  • Avståndet till objektet kan mätas via IO-Link
  • Exakt inställning med taktila inlärningsknappar eller IO-Link
  • Enhetlig ljuspunkt för tillförlitlig, exakt detektering
  • Samma laserinställning i alla enheter

Exakt laser för detektering av mycket små objekt
Den nya O6 med laserskyddsklass 1 kan användas för tillförlitlig detektering av mycket små föremål i situationer där konventionella röda ljusgivare inte räcker till. En av fördelarna är att IO-Link ingår som standardfunktion.

IO-Link öppnar upp helt nya perspektiv
I likhet med på analoga givare kan avståndet i mm till objektet mätas via IO-Link. På så sätt omvandlas en binär direktavkännande lasergivare till ett exakt avståndsmätningssystem. Det skapar nya användningsområden, inklusive längd- och höjdövervakning. Dessutom kan den användas för kontrolländamål, t.ex. av närvarodetektering för delar eller kontroll av korrekt montering, med hjälp av den exakta avståndsdetekteringen. Givaren har en tillförlitlig avkänningsbredd på 100 mm även för föremål med olika färger. IO-Link ser till att användaren är väl förberedd för kommande utmaningar.


Den aktuella bulletinen