1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Tillståndsövervakning online med fältbussgränssnitt

Tillståndsövervakning online med fältbussgränssnitt

Omfattande och anpassningsbar tillståndsövervakning optimerar tillstånds- och processövervakningen

  • Datautbyte med PLC via fältbuss
  • Optimerad tillstånds- och processövervakning
  • 3 Ethernet-portar: separerat kontors- och maskinnät
  • 6 kanaler: 4 dynamiska (t.ex. acceleration, kraft), 2 analoga
  • Stort internt historiklagringsminne med realtidsklocka

Omfattande och anpassningsbar tillståndsövervakning
VSE150 är ett 6-kanaligt diagnossystem för utvärdering av fyra dynamiska signaler (t.ex. acceleration) och två analogingångar. Den nya familjen VSE15x erbjuder olika fältbussgränssnitt för datautbyte med ett PLC. Därigenom kan mätvärden visas direkt på styrningen och övervakningen anpassas perfekt till maskinens driftstillstånd och processer. För tidskritiska larm står, förutom fältbussen, även 2 snabba digitala kopplingsutgångar (reaktionstid ≤1 ms) till förfogande.

Kostnadssänkning tack vare reducerat kabeldragningsarbete
Tack vare den direkta anslutningen till PLC via fältbussen går det att byta ut hjälpvärden (t.ex. varvtal, trigger för driftstillstånd) och tillståndsövervakningens icke tidskritiska larm via bussen. Det sparar inte bara tid vid kabeldragningen, utan även att tillhandahålla motsvarande in- och utgångar på PLC.


Aktuell bulletin