1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Kalibreringscertifikat för utvalda tryck- och temperaturgivare

Kalibreringscertifikat för utvalda tryck- och temperaturgivare

Ladda enkelt ner kostnadsfria fabrikscertifikat för givare i livsmedelsbranschen

  • Fabrikscertifikat som bevis och för dokumentation av exakthet
  • För utvalda tryck- och temperaturgivare i livsmedelsindustrin
  • Ladda ner från: www.factory-certificate.ifm
  • Sparar kostnader och beställningsarbete
  • Andra mer utförliga och individuella kalibreringscertifikat kan beställas separat

Ladda enkelt ner kalibreringscertifikat
Exaktheten hos mätanordningarna som används under produktionsprocessen är av största vikt för slutproduktens kvalitet. Därför erbjuder ifm ett kostnadsfritt fabrikscertifikat med 3 punkter för utvalda tryck- och temperaturgivare. Det finns till förfogande för nedladdning i 5 år. Gå in på www.factory-certificate.ifm, logga in på ”my ifm”, ange serienummer och ladda ner certifikatet. Det här tillvägagångssättet sparar tid och pengar, eftersom det inte längre är nödvändigt att göra en separat beställning. Ingångskalibreringar hos kunden kan falla bort tack vare fabrikscertifikatet.

Ytterligare certifikat
Ytterligare certifikat, t.ex. intyg om överensstämmelse eller materialkontrollintyg enligt EN 10204 samt kalibreringsintyg enligt ISO eller DAkkS kan även fortsättningsvis beställas separat.