1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Accelerationsgivare registrerar maskinens ”hälsa”

Accelerationsgivare registrerar maskinens ”hälsa”

Piezoelektrisk accelerationsgivare med IEPE-gränssnitt, robust konstruktion samt stort mätområdet möjliggör effektiv vibrationsdiagnos

  • Piezoelektrisk accelerationsgivare typ VSP med IEPE-gränssnitt
  • Stort mätområde ± 50 g
  • Robusta konstruktioner med IP67 eller IP68
  • Finns även som version för explosiva områden, ATEX, IECEx
  • För anslutning till diagnoselektroniken VSE

Accelerationsgivare för effektiv vibrationsdiagnos
Vid tillståndsövervakning av maskiner och anläggningar (Condition Monitoring) spelar accelerationssignalen en viktig roll. Till skillnad från andra fysiska storheter som tryck och temperatur går det att utifrån accelerationssignalen fastställa olika kännetecken som visar på olika symptom (t.ex. obalans, lagerskador, kavitation, krock). Beräkningen och övervakningen av de kännetecknen görs i en extern enhet, t.ex. ifm-diagnoselektronik typ VSE eller andra enheter med en IEPE-ingång (Integrated electronic piezoelectric). IEPE är ett vanligt gränssnitt för bl.a. accelerationsgivare och definieras utifrån givarens känslighet, oftast i mV/g (millivolt per g, g = tyngdacceleration). Accelerationsgivare av typen VSP baseras på en piezoelektrisk mätprincip och är avsedda för krävande industriell användning.


Aktuell bulletin