You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Mjukvara / IIoT-lösningar
  3. Parametrinställningsmjukvara
  4. För vibrationsövervakning och diagnostik

För vibrationsövervakning och diagnostik

  • Visualisering av mätdata i olika diagramtyper
  • Jämförelse av mätvärden från olika datakällor i ett diagram
  • Visualisering av vibrationssändarnas rådata
  • Enkelt väglett skapande av övervakningsuppgifter
  • Trädstruktur för en strukturerad administration av enheter och data

För vibrationsövervakning och diagnostik


För vibrationsdiagnos

Mjukvaran för inställning av parametrar tjänar till konfiguration och visualisering av data i diagnoselektroniken VSE för vibrationsövervakningen. De enheter som ska övervakas - valslager, motorer och drivenheter - definieras med mjukvaran och lagras sedan som parameteruppsättning i diagnoselektroniken.
Alla enheter som hör till ett projekt, deras parametrar och inställningar visas på ett överskådligt sätt i en trädvy. Beteckningarna är valfria. Användaren kan så bekvämt avbilda en struktur på platsen, anläggningen eller maskinen. Hanteringen av data såsom parameteruppsättningarnas historik, mätdata, noteringar och historikfiler görs också baserat på trädstrukturen som har definierats i projektet.
Vid användning av monitoring-funktioner kan diagnoselektronikens alla mätdata visas på ett överskådligt sätt. Åtkomst är möjligt både till råsignalen (tidssignal) som skickas ut från den anslutna givaren och till redigerade data (till exempel frekvensspektrum eller objektvärden).