You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Mjukvara / IIoT-lösningar
  3. Parametrinställningsmjukvara
  4. För objektinspektion

För objektinspektion

  • Användarvänligt skapande och administration av applikationsspecifika konfigurationer
  • Läge för realtidsövervakning för inställnings- och serviceändamål
  • Lagring och distribution av servicerapporter
  • Applikationsanalys via servicerapport

För objektinspektion


För objektinspektion

Givare för objektinspektion O2V skiljer mellan driftlägena ”Användning”, ”Monitor” och ”Service”. Urvalet av driftläge sker med hjälp av operativsystemet.
Uppläggningen, administrationen och konfiguration av ett nytt kontrollprogram sker i driftläget ”Användning”. Enheten kan spara upp till 32 kontrollprogram (=Användningar).
I ”Monitor”-läget kan funktionen i givaren för objektinspektion O2V övervakas. Detta underlättar drifttagningen och inställningen av parametrar betydligt.
Driftläget ”Service” används för diagnos. På skärmbilden visas den aktuella givarbilden och alla föremål.
Därutöver finns möjligheten att ta fram och spara rapporter, att genomföra statistiska utvärderingar eller att ta fram de senaste bilderna av bra- och dåligdetektering.