You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Mjukvara / IIoT-lösningar
  3. Parametrinställningsmjukvara
  4. För objektigenkänning

För objektigenkänning

  • Användarvänligt skapande och administration av applikationsspecifika konfigurationer
  • Läge för realtidsövervakning för inställnings- och serviceändamål
  • Lagring och distribution av servicerapporter
  • Applikationsanalys via servicerapport

För objektigenkänning


För objektdetektering

Operativsystemet för objektdetekteringsgivaren O2D skiljer mellan driftlägena ”Användning”, ”Monitor” och ”Servicerapport”. Efter påslagning och anslutning med en PC växlar enheten till monitor-läge om en aktiv användning är sparad. Det går att granska givaren under arbetet gång, enheten går i utvärderingsläge. Uppläggningen, administrationen och konfiguration av en ny användning sker i driftläget ”Användning”. Givaren kan spara upp till 32 användningar (=parameteruppsättningar).
Service-rapport-läget används för diagnosändamål. Givaren stoppar den löpande användningen och alla mätta resultat. I bildfönstret visas de aktuella givarbilderna och alla parameterobjekt som sökområden, toleransbredd, konturer och så vidare. Därutöver finns möjligheten att ta fram och spara rapporter, att genomföra statistiska utvärderingar samt att ladda, ta fram och lagra de senaste bilderna av bra- och dåligdetektering från givaren.