You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Mjukvara / IIoT-lösningar
  3. Parametrinställningsmjukvara
  4. För 1D/2D kodläsare

För 1D/2D kodläsare

  • Användarvänligt skapande och administration av applikationsspecifika konfigurationer
  • Läge för realtidsövervakning för inställnings- och serviceändamål
  • Lagring och distribution av servicerapporter
  • Applikationsanalys via servicerapport

För 1D/2D kodläsare


För kodläsare 1D/2D

OPC-server-mjukvaran ställer ett gränssnitt till förfogande för att integrera data ur diagnoselektroniken VSE och kodläsaren från ifm till ett överordnat system på ett standardiserat sätt. Mjukvarulicenserna delas in i fyra nivåer och beror på antalet anslutna enheter.
Olika OPC-klient-program bearbetar de data som tillhandahålls från OPC så att många olika applikationscenarion blir realiserbara.
Tillsammans med diagnoselektroniken VSE går det att läsa och beskriva konfigurerad vibrationskarakteristik och övervakgninsparametrar som kopplingspunkter eller trigger-varvtalssignaler.
Även för kodläsaren har OPC-server-mjukvaran en standardiserad åtkomst till avkodade läsresultat och diverse parametrar.