You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Mjukvara / IIoT-lösningar
  3. Parametrinställningsmjukvara
  4. moneo configure

moneo configure

  • Parameteruppsättning via Ethernetmaster
  • Tillgång till givare på fältnivå utan PLC-inblandning
  • On- och offline aktivering av licensen möjligt
  • Scanning av ett komplext IO-Link-nätverk med masters och enheter
  • Offline setup av en parameteruppsättning baserad på en IODD

moneo configure


moneo configure

Enkel parameterinställning både online och offline för alla IO-Link-enheter, även oberoende av tillverkare, kan utföras med ett enda programvaruverktyg, moneo configure. Programvaran förenklar den enhetliga parameterinställningen av alla givare och ställdon med IO-Link-gränssnitt och parameterinställningen av IO-Link-master från ifm.

Visualiseringen av processdata underlättar installationen och genomförandet av diagnoser. Intelligenta funktioner så som direkt åtkomst till IODD-enhetens databas för IODD-sökaren ökar processens stabilitet under installationen och när IO-Link-enheter i produktionen ska ersättas. Dessutom finns ytterligare funktioner och tillägg som underlättar PLC-installationen.

moneo configure finns som fristående version (QMP010), för en användare, t.ex. en bärbar servicedator eller som modulversion (QMP020) för en central moneo OS-installation med moneo RTM.