• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag
 1. Produkter
 2. Industriell kommunikation
 3. AS-interface för Ex-klassade områden

AS-interface för Ex-klassade områden

 • I/O-moduler för fältapplikationer med snabbmonteringsteknologi
 • AirBoxes - den smarta kombinationen av AS-i-ingångsmodul och tryckluftsventil
 • Feedbacksystem for ventilställdon med direkt triggning av solenoidventilen
 • För användning i silor
 • Godkänd för zon 22, kategori II 3D

As-gränssnitt för explosionsfarliga områden

Det decentrala AS-gränssnittet I/O-modulen i ClassicLine-serien med snabbmonteringsteknik förbinder binära och analoga givare och ställdon via AS-gränssnitt med Gateway eller PLC. AS-i AirBox är en kombination av en I/O-modul och en magnetventil. Den används inom pneumatiken för decentraliserade cylindrar eller för ventiler, klaffar eller skjutanordningar som drivs av vriddon. Dubbla induktiva givare med AS-gränssnitt tjänar till tillförlitlig återkoppling från pneumatiska vriddons och venilklaffars positioner.
På grund av användning av ett stötskydd är dessa enheter lämpliga för användning inom explosionsfarliga områden.