• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag
 1. Produkter
 2. Industriell kommunikation
 3. AS-Interface Safety at Work

AS-Interface Safety at Work

 • Olika logikfunktioner
 • Övervakning av upp till 31 säkra AS-i-slaves
 • Användingsområden: luckövervakning, ljusridåer, E-STOP, tvåhandskontroll
 • Två OSSD vilka kan slås av separat från varandra
 • TÜV-godkänd till EN 954-1 och IEC 61508

AS-gränssnitt för Safety at Work

AS-gränssnitt är ett enkelt och ekonomiskt ledarförbindelse-system för den första nivån i industriell kommunikation. Ett AS-gränssnitt-nätverk består av en styrenhet, en så kallad master, moduler för signalbehandling och de givare och ställdon som är anslutna till denna.
Säkerhetsinriktade komponenter kan enkelt integreras med AS-gränssnitt Safety at Work till ett AS-i nätverk. Signaler från standardutrustningar och från säkra komponenter överföras i en gemensam ledning.
Den felsäkra AS-i PLC är certifierat för säkerhetsrelaterad användning upp till SIL3, PL e.
AS-i säkerhetsmonitorer används i AS-i-system för övervakning av skyddsanordningar. Den övervakar de kodsekvenser i AS-i nätverket som ska överföras. Vid avvikelser i meddelanden eller timeout sätter monitorn anläggningen i ett säkert tillstånd.
Säkra AS-i-moduler detekterar säkerhetsrelevanta kopplingstillstånd som till exempel vid 1- eller 2-kanaliga NÖDSTOPP-knappar, positionsbrytare eller dörrkontakter. Med den säkra ingångsmodulen kan komponenter som tar hand om säkerheten anslutas till AS-i-systemet utan integrerade AS-i-gränssnitt.