• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag
 1. Produkter
 2. Bildbearbetning / Identifikation
 3. Kameror

Kameror

 • Upp till 92928 distansvärden per mätning för en detaljerad utvärdering
 • Tillförlitlig funktion tack vare förflyttningstidsmätning
 • Belysning, mätning och utvärdering i en enhet
 • Utmatning av avstånd och gråvärden
 • Integrering med intuitiv programvara för parameterinställning

3D-kameror

3D-kameror detekterar områden och föremål på en blick i dess rumsliga dimensioner. I motsats till laserskannare klarar den sig utan rörliga delar och är därför robust och slitagefri. Den mäter avståndet mellan givaren och nästa yta punkt för punkt enligt principen för ljusets förflyttningshastighet. Kameran belyser med en intern infraröd-ljuskälla och räknar avstånden med hjälp av ljuset som reflekteras från ytan.
Användningsområden kan vara inom förpacknings-, lagrings- och matningstekniken, inom flygplatslogistiken, som krockskydd, inom robotik och inom rums- och personövervakning.
Om kameran används i en maskin kan mätdata som kameran levererar utvärderas av helt vanliga bildbehandlingbibliotek. Ett software-development kit med exempel på programkod finns tillgänglig på olika programmeringsspråk.