• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag
 1. Produkter
 2. Bildbearbetning / Identifikation
 3. Visiongivare

Visiongivare

 • Upp till 38500 distansvärden per mätning för en detaljerad utvärdering
 • Olika konfigurerbara utgångsfunktioner
 • Visuell bedömning av avstånd, nivå eller volym
 • Fördefinierade funktionsblock
 • Tillförlitlig funktion tack vare förflyttningstidsmätning

3D-givare

Optoelektroniska 3D-givare är lämpliga för en mängd av applikationer som till exempel detektering av volym, avstånd eller nivå. De mäter avståndet mellan givaren och nästa yta punkt för punkt enligt principen för ljusets förflyttningshastighet. Enheterna belyser med en intern eller extern infraröd-ljuskälla och beräknar avstånden med hjälp av ljuset som reflekteras från ytan.

Givarna för industriella arbetsområden kan användas där fullständighet måste granskas, volymer måste bestämmas och objekt måste sorteras. Givare för användning i mobila arbetsmaskiner har en utmärkt stöt- och vibrationstålighet.