• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag
 1. Produkter
 2. Bildbearbetning / Identifikation
 3. Visiongivare

Visiongivare

 • Enkel integrering i applikationen
 • Kompakt och robust hölje
 • För användning som fristående enhet
 • Intuitiv, användarvänlig hantering

Visiongivare

Inom automationstekniken är visiongivare nu för tiden en fast beståndsdel av monterings-, tillverknings- och kvalitetskontrollen. Visiongivare kombinera belysning, optik, kamera-chip, utvärdering och processanslutningar för integrering i den överordnade styrenheten i ett robust och industridugligt hölje.
Objektdetekteringsgivaren O2D med rotationslägesoberoende konturdetektering löser uppgifter som förekomst-, positions- och kvalitetskontroll, sorterings- och räkningsuppgifter. Den lämpar sig perfekt för användning med återkommande och fasta objektkonturer.
Objekinspektionsgivaren O2V används för föremåls-, fullständighets-,positions-, storleks- och kvalitetskontroll samt för sorteringsuppgifter. Den lämpar sig för en perfekt användning med varierarande objektsformer, -storlekar eller -färgvärden.
Användningsområden för Multicode läsaren O2I sträcker sig från produktspårning, produktstyrning till produktidentifiering. Givaren känner igen 1D- och 2D-koder oavsett kodens roteringsläge till givaren.