You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Lutningsgivare
  4. Alla lutningsgivare

Alla lutningsgivare

  • Statiska och dynamiska versioner
  • Lutningsområde upp till 360°
  • Versioner med 1 eller 2 axlar
  • Ny design med väldigt hög kapslingsklass (upp till IP 69K)
  • Beroende på givartyp, signalutgång via olika interface

Alla lutningsgivare


Övergripande program

I allmänhet mäter lutningssensorer från ifm ett objekts vinkel i förhållande till gravitationen, dvs. absolut.

Dessa sensorer bestämmer stigningen och/eller rullningsvinkeln och tillhandahåller dessa värden via ett valbart elektriskt gränssnitt.

En av de största fördelarna med lutningssensorer är att de enkelt kan integreras i varje applikation, eftersom det inte krävs någon komplex mekanisk anslutning till maskinen förutom fixeringen av själva sensorn.