You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Analysgivare
  4. Konduktivitetsgivare

Konduktivitetsgivare

  • Induktiva och konduktiva konduktivitetsgivare
  • Moderna givare för moderna CIP-system
  • Detektera koncentartionen av rengöringsmedel
  • Övervakar rester i sköljvattnent
  • Snabb och tillförlitlig differentiering av olika media

Konduktivitetsgivare


Konduktivitetsgivare är predestinerade för användning i livsmedelsindustrin

Konduktivitetsgivare är predestinerade för användning i livsmedelsindustrin De upptäcker konduktiviteten och koncentrationen av olika medier och kan skilja mellan t.ex. rengöringsmedel, sköljvatten och livsmedelsprodukten. Det innebär att det inte bara är möjligt att ständigt kunna spåra produkten utan att även kunna minska spillet av produkter och sköljvatten – allt detta är möjligt utan att behöva justera givaren. Noggranna, snabba och tillförlitliga processmätningar hjälper också till att förbättra anläggningens tillgänglighet och optimera rengöringscykler.