You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Magnetgivare

Magnetgivare

  • Tillförlitlig detektering även genom ej magnetiserbara metaller
  • Cylindriska eller rektangulära typer
  • Små höljen med mycket långa avkänningsräckvidder
  • Hög mekanisk stabilitet vid stötar eller vibrationer
  • Plan eller ej plan monterbar i ej magnetiserbara metaller

Magnetiska givare

Magnetiska givare används för beröringsfri och slitagefri positionsdetektering. De används överallt där mycket höga kopplingsavstånd behövs. Eftersom magnetfält tränger igenom alla icke-magnetiserbara material, kan givarna till exempel detektera magneter genom rostfritt stål, aluminium, plast eller trä.