You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Ring och rörgivare

Ring och rörgivare

  • Statiska och dynamiska versioner
  • Tillförlitlig detektering av objekt med mycket liten diameter
  • Mycket kort svarstid
  • Enkel justering av pulsutsträckning och känslighet via potentiometer
  • Välj mellan normalt stängd och normalt öppen

Ring och rörgivare


Ring- och slanggivare

Ring- och slanggivare med statisk funktionsprincip fungerar som induktiva givare. De genererar en utgångssignal så länge som det finns metall i detekteringsområdet. Man kan på så sätt kontrollera stopp i en matningsprocessen.
Dynamiska givare används när särskilt små delar med liten massa ska detekteras. Om en dämpning uppstår, skapas en kort impuls vid givarens utgång. Impulsen är inställbar mellan 0,1 och 150 ms. Funktionaliteten bibehålls även om slangen försmutsas på grund av små metallpartiklar som orsakas av till exempel nötning av skruvar.