You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. För höga omgivningstemperaturer upp till 180°C

För höga omgivningstemperaturer upp till 180°C

  • För användning i temperaturer upp till 180 C
  • För applikationer i stål- och glasindustrier
  • Givare och utvärderingsenhet i ett hölje
  • Stort utbud av varianter
  • Långa silikonkabelanslutningar kan hållas utanför det kritiska området

För höga omgivningstemperaturer upp till 180°C


Användning i höga omgivningstemperaturer upp till 180°C

Induktiva givare för höga temperaturer har utvecklats särskilt för användningar inom stål- och glasindustrin. Det går även att använda enheterna i andra varma miljöer som i industriugnar, brännare och förbränningssystem.

Standardgivare är inte avsedda för temperaturer över 100°C — både de elektroniska komponenterna och lödtennet skulle då skadas. Tack vare den mekaniska konstruktionen och användningen av speciella material och elektroniska komponenter är induktiva givare för höga temperaturer upp till 180°C idealiska. Denna serie har en kompakt och robust konstruktion och erbjuder en hög långtidsstabilitet och tillförlitlighet även under de svåraste driftsförhållandena.