You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. AC/DC och AC-givare

AC/DC och AC-givare

  • Enheter med kombinerat AC/DC-utmatningssteg
  • Dubbelledningsteknologi
  • Olika runda och rektangulära höljen
  • Versioner med kontakter, anslutningar eller anslutningskabel

AC/DC och AC-givare


AC/DC- och AC-givare

Induktiva givare är nuförtiden oumbärliga inom industriell användning. I jämförelse med mekaniska brytare erbjuder de nästintill ideala förutsättningar: beröringsfri och slitagefri arbetsprincip, liksom hög kopplingsfrekvens och hög noggrannhet. Dessutom är de okänsliga mot vibrationer, damm och fukt. Induktiva givare detekterar beröringsfritt alla metaller.
Givare med AC/DC eller AC-slutsteg är lämpliga för användning i växelströmsspänningsnät. För enheter med kombinerat slutsteg bestämmer givaren beroende på den pålagda spänningen vilket slutsteg (AC eller DC) som växlar.
De höga kopplingsavstånden säkerställs över hela temperaturområdet.