You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Felsäkra givare

Felsäkra induktiva givare

  • Certifikat enligt IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 62061 och IEC 61508
  • Säkerställer användarens och maskinens säkerhet
  • Inget speciellt ställdon för elektroniska fail-safe-givare behövs
  • Anslutning av givarna till safety plc eller säker AS-i-modul

Felsäkra induktiva givare


Säkerhetsgivare

Säkerhetsgivare höjer maskinens säkerhet och tillgänglighet och kan anslutas till godkända utvärderingsenheter utan korskopplingsdetektering. Eftersom den är slitagefri garanteras minimala underhållskostnader för maskinen. Störningar som till exempel spolbrott eller spolslut diagnostiseras och givaren går över till säkert definierat läge. Givarens säkerhetsfunktion påverkas inte ens av en korskoppling mellan försörjningsspänningen och en av de två utgångarna. Induktiva säkerhetsapplikationer är särskilda användningar som kräver en kontaktfri och säker detektering av ett metallföremål.
Exempel på användning är säker positionering av roterande monteringsbord och verktygsmaskiner, säker start av krypfart eller avstängning av pressar, portalrobotar och drivenheter eller säker områdesövervakning av robotar.