You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Med IO-Link

Med IO-Link

  • För noggrann positionsövervakning på maskiner
  • Tillförlitlig överföring av avståndet som lineariserat processvärde via IO-Link
  • Flexibel användning tack vare stort drifttemperaturintervall
  • Mycket hög repeterbarhet
  • Normalt stängd/normalt öppen och PNP/NPN justerbart via IO-Link

Med IO-Link