1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Givare för mobila arbetsmaskiner
  5. 2-axel lutningsgivare med CAN-interface

Givare för mobila arbetsmaskiner - 2-axel lutningsgivare med CAN-interface

  • Noggrann mätning av lutningsvinklar på X- och Y-axeln
  • Hög mätnoggrannhet över det totala vinkelintervallet på två axlar
  • Nollpunkt, räkningsriktning och gränsvärdesfrekvens är justerbara
  • Kompakt och robust hölje
  • Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter


2-Axliga lutningsgivare med CAN-gränssnitt

En vågrät justering av maskiner eller maskindelar är ofta en viktig förutsättning för säker drift.
Med lutningsgivare är det till exempel möjligt att detektera mobila arbetsmaskiners vinkel eller position. Typiska användningsområden för 2-axliga lutningsgivare är justering av arbetsplattformar eller utjämning av mobila kranar eller grävmaskiner. Inom industriell användning tjänar de till exempel till automatisk styrning av solpaneler. Vissa typer kan dessutom användas för 3-axlig vibrationsövervakning, till exempel för struktur- och tornvibrationer.
Lutningsgivare förfogar över en hög mätnoggrannhet över hela vinkelområdet vid lutningsvinklar i X- och Y-riktning. De finns tillgängliga med CAN-gränssnitt eller IO-Link.