You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Identifikationssystem
  4. Optisk identifiering
  5. Kodläsare 1D/2D

Kodläsare 1D/2D

  • Fritt definierbar datautgång via Ethernet/IP eller Profinet
  • Enkel inställning "teach" med enn knapp, eller via ifm Vision Assistant
  • Detectering av olika koder i samma bild
  • Detekterar koder på olika bakgrunder utan svårighteter
  • Datamigrering med ifm memory-stick

Kodläsare 1D/2D


Kodläsare 1D/2D

Användningsområden för kodläsare 1D/2D sträcker sig från produktspårning, produktstyrning till produktidentifiering.
Givaren känner igen 1D- och 2D-koder oavsett kodens roteringsläge till givaren. Även skadade eller smutsiga koder identifieras tillförlitligt, även om upp till en fjärdedel av informationen är förstört. Dessutom löser den textinläsningsuppgifter (OCR) till exempel för produktidentifikation med hjälp av typskylter eller serienummer.