You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik
  4. Säkerhetsrelän
  5. Säker stilleståndsövervakning

Säkerhetsrelän - säkra stilleståndsvakter

  • Hastighetsdetektering genom pulsjämförelse av två givare
  • Redundant hårdvarustruktur
  • Redundant utvärdering av pulssekvenserna
  • Relä med positivt drivna kontakter
  • Fyra kopplingspunkter kan väljas

Säkerhetsrelän - säkra stilleståndsvakter


Övervakning av stillastående

Stilleståndsvakten i serien DA är ett pulsutvärderingssystem för säker detektering av varvtalsunderskridning eller stillestånd. Den tar emot pulser från de anslutna givarna som används som impulsgivare vid ingångarna och beräknar därav den resulterande frekvensen. Genom en konstant jämförelse av ingångsfrekvensen (ärvärde) och kopplingspunkten (börvärde) identifierar enheten om det inställda varvtalet underskrids eller om ett stopp uppstår.
Stilleståndsvakten används till exempel för att detektera om roterande anläggningsdelar som till exempel drivenheter, motorer eller axlar har blivit stillastånde efter en bromsning. På så vis kan skador på personer och utrustning förhindras på ett tillförlitligt sätt.