You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States

Genom vindenergi framgång inom energiomställningen

Vindenergin spelar en central roll vid strömförsörjning från förnyelsebara energibärare. Vindenergianläggningar körs i alla klimatzoner på jorden - till havs (offshore), vid kusten och i inlandet (onshore). De är ofta utsatta för extrema miljövillkor. som t.ex. saltvatten eller temperaturvariationer.

Applikationer: