Säkerställa kvalitet och tillförlitlighet i stålindustrin

I hela världen räknas stålindustrin till de största och viktigaste brancherna. Den är sedan länge en viktig motor för ekonomin. Dess produkter är oundvikliga i t.ex. metallbearbetning, bilindustri, maskintillverkning och byggnadsindustrin. Bara de modernaste, högt automatiserade och ytterst tillförlitliga produktionsanläggningarna säkrar stålframställningen för en ekonomisk framgång.

Applikationer: