You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States

Mobila arbetsmaskiner trotsar de svåraste villkoren

Kraven på styrningar och givare vid användning t.ex. i byggmaskiner, kommunalfordon, jordsbruks- och skogsbruksmaskiner, hamn- och krananläggningar, är extremt hög. Enheter och maskiner är utsatta för permanent tuffa omgivningsvillkor, såsom hetta, kyla, fukt, slam, damm, chock och vibrationer, ofta till och med åska och blixtar.

Applikationer: