• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Czujniki poziomu

Pomiar poziomu i jego ocena odgrywają ważną rolę w automatyzacji procesów. Co się stanie, gdy zbiornik z płynem przeleje się lub będzie całkiem pusty?

Zastosowania związane z pomiarem poziomu można rozwiązać za pomocą różnych technologii. Znajdź rozwiązanie najlepsze dla danego zastosowania.

Optymalne rozwiązanie dla wszystkich wymogów.
  Technologia Zastosowania Typ czujników Maks. zakres pomiaru [cm] Wyjście analogowe Wyjście przełączające Dopuszczenia Więcej informacji
Spektroskopia impedancyjna
w kontakcie z medium
Alternatywa
dla czujników kamertonowych
Tłumienie pozostałości
i piany
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Zastosowania do punktowego pomiaru poziomu
Pojemnościowe
w kontakcie z medium
Jako zabezpieczenie przelewowe
i monitorowanie nieszczelności
LI - - + WHG*
Pojemnościowe
bez kontaktu z medium
Do detekcji
przez niemetaliczne
ściany zbiorników
KG, KI, KQ 25 - +  
Pojemnościowe
w kontakcie z medium
Do zastosowań
w zbiornikach hydraulicznych i
chłodziwa
LK, LT 73 + + WHG* Zastosowania do ciągłego pomiaru poziomu
Radar z falą kierowaną
w kontakcie z medium
Do zastosowań przemysłowych i
higienicznych
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Hydrostatyczny
w kontakcie z medium
Do zastosowań przemysłowych i
higienicznych w
zbiornikach i swobodnie płynących
ciekach
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Ultradźwiękowy
bez kontaktu
Do dużych odległości i
trudnych powierzchni
UGT, UIT 800 + +  
Pomiar optyczny
bez kontaktu z medium
Do dużych odległości
Niezależny od kąta
pomiar za pomocą
zogniskowanego punktu świetlnego
O1D 980 + +  
Optyczny 3D
bez kontaktu
Do materiałów sypkich
Do monitorowania
kompletności
O3D 800 + +  

Radar bez kontaktu

Do zastosowań przemysłowych i
higienicznych
LW 1000 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA
* Niemiecka ustawa federalna w sprawie wody