1. Strona startowa
 2. Nowości produktowe
 3. Czujniki do pozycjonowania
 4. PMD Profiler

PMD Profiler

Inspektor jakości gotowy na wszystkie wyzwania
Końcowa jakość produktu jest określana na podstawie największej możliwej równoważności między specyfikacją, a wykonaniem na każdym z poszczególnych etapów produkcji. Czy to brzmi skomplikowanie? Od teraz tak nie będzie, ponieważ PMD Profiler jest odpowiedzią na wszystkie trudne wyzwania związane z kontrolą jakości na linii produkcyjnej. Wystarczy kilka kroków, aby czujnik fotoelektryczny był gotowy do użycia i rozpoznawał kontur obiektu za pomocą laserowego skanowania liniowego, aby wykrywać wszelkie elementy, procedury montażowe, rowki lub otwory, które nie odpowiadają docelowemu stanowi, z wykrywaniem odchylenia zaledwie 0,5 milimetra. Mówiąc inaczej: w przyszłości Państwa produkty będą wytwarzane z maksymalną jakością na każdym etapie produkcji. Prosto i bezpiecznie!

Dalsze informacje

PMD profiler: Precyzyjna kontrola jakości dzięki technologii pomiaru czasu przelotu światła dla dużych tolerancji w pozycjonowaniu obiektów

Dlaczego warto wybrać PMD Profiler?

Konfiguracja zaledwie w kilku krokach Działanie niezależne od odległości Odporność na światło zewnętrzne Uproszczona analiza błędów przez IO Link
Szybki montaż ze standardowym złączem M12 i opcjonalnie nawet bez żadnego oprogramowania Wysoka tolerancja ustawienia obiektu Nie jest wymagane osłanianie od światła otoczenia, ani stosowanie zewnętrznego oświetlenia Opcjonalna wizualizacja konturów za pomocą oprogramowania, do analizy wadliwych części

Sortowanie i orientacja

Zastosowania przy weryfikacji błędów

 • Rozróżnianie pomiędzy częściami, których odróżnienie optyczne jest bardzo trudne
 • Niezawodnie wykrywanie i odrzucanie wadliwych części
 • Monitorowanie prawidłowej pozycji elementów w trakcie trwania procesu

Zalety

 • Wczesne wykrywanie i eliminacja źródeł problemów
 • Minimalizacja wskaźnika odrzutów w perspektywie długoterminowej
 • Unikanie szkód wtórnych, które mogłyby powstać w wyniku montażu wadliwych części

Prawidłowy i kompletny montaż

Zastosowania montażowe

 • Kontrola kompletnego i prawidłowego montażu komponentów
 • Sprawdzanie poprawności montażu np. pierścieni uszczelniających lub dokręcania śrub

Zalety

 • Wykrywanie elementów niekompletnych i w razie potrzeby ponowny montaż
 • Korekta lub odrzut nieprawidłowo zamontowanych elementów
 • Zapobieganie nieszczelności i niestabilności

Kontrola luk i szczelin

Sprawdzanie, czy uszczelnienia są dokładnie założone

 • Sprawdzanie, czy elementy złączne są dokładnie zatrzaśnięte
 • Orientacja porównywania konturów na odpowiedni obszar profilu

Zalety

 • Wykrywanie i – w razie potrzeby – korygowanie nieprawidłowo zmontowanych elementów

Kontrola montażu

Sprawdzanie etapów montażu

 • Rozróżnienie między częściami obrobionymi i nieobrobionymi przez porównanie ich konturów

Zalety

 • Struktura powierzchni pozwala na wyciągnięcie wniosków o ewentualnych błędach montażowych (np. elementy nieobrobione z powodu awarii maszyny)

PMD Profiler umożliwia zwiększenie jakości produktów i wydajności produkcji

Ograniczenie złożoności montażu i jego kosztu
Rozwiązanie plug-and-play z konfiguracją w zaledwie kilku krokach
Poprawa jakości produktu
Zapewnienie prawidłowego i kompletnego montażu i obróbki
Wyższa wydajność produkcji
Kontrola jakości na linii produkcyjnej zapobiega komplikacjom
Trwałe obniżenie wskaźnika odrzutów
Wczesne wykrywanie i eliminacja źródeł problemów