• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Platforma robotyki oparta na kamerze 3D

Zautomatyzowany pojazd autonomiczny

Wykrywanie przeszkód 3D

Autonomiczne systemy transportowe muszą sprostać dwóm głównym wyzwaniom: z jednej strony unikanie kolizji z obiektami i osobami, z drugiej strony autonomiczne omijanie przeszkód. Często używane skanery bezpieczeństwa są tutaj tylko w ograniczonym stopniu pomocne, ponieważ wykrywają ścieżkę ruchu tylko w płaszczyźnie tuż nad ziemią. W tym miejscu platforma kamery pokazuje swoją przewagę: Przetwarza ona sygnały z maksymalnie sześciu kamer 3D PMD zainstalowanych wokół pojazdu i ocenia otoczenie trójwymiarowo, tj. zarówno obszar podłoża poniżej pola widzenia skanerów bezpieczeństwa (np. dziury w ziemi), jak i widok po przekątnej w górę. W ten sposób wykrywane są również wiszące ładunki, takie jak na przykład haki dźwigów. Wydajne algorytmy zapewniają, że fałszywe wykrycia są praktycznie wyeliminowane pomimo wysokiego wskaźnika wykrywalności.

Łatwa integracja

Użytkownik może zdefiniować strefy w postaci podzielonych na segmenty wielokątów, w których system ocenia zajętość i dostarcza układowi kierowniczemu pojazdu wyraźne dane zapewniające bezpieczną i bezkolizyjną jazdę.

Zdjęcie 1: Przeszkoda przed pojazdem jest wyświetlana na mapie na ziemi. Jedna z trzech stref lub obszar w tak zwanej siatce zajętości jest następnie wyświetlany jako zajęty. Zdjęcie 2: Platforma robotyczna rejestruje sytuację na obrazie 2D i danych odległości 3D.

Akcesoria