You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Łączy wszystkie zmysły: nowa platforma kamer O3R

  • Centralne przetwarzanie obrazu i informacji z czujników
  • Synchronizacja kilku kamer w celu uzyskania pokrycia 360
  • Elastyczność dzięki różnym wersjom kamer
  • Znormalizowane zestawy SDK dla architektury Docker, a także Python, C++, CUDA i ROS
  • Najnowszy przetwornik obrazu typu time-of-flight o wysokiej stabilności w świetle zewnętrznym

Zintegrowany system wizyjny z możliwością rozbudowy

Platforma O3R to kompleksowe rozwiązanie do scentralizowanego, zsynchronizowanego przetwarzania obrazu i informacji z czujników w autonomicznych robotach mobilnych, takich jak AGV. Uproszczona integracja i niezawodne współdziałanie kamer i czujników umożliwia sprawną realizację istotnych funkcji, takich jak unikanie kolizji, nawigacja i pozycjonowanie.

Ponadto możliwe jest analizowanie i wymiarowanie obiektów stacjonarnych, co jest bardziej efektywne w przypadku zastosowania kilku kamer. Przykładem może być pomiar palet, bali, paczek lub walizek.

Potężny i otwarty: jednostka centralna do przetwarzania sensorycznego

Rdzeniem systemu jest potężna jednostka obliczeniowa o nazwie Jednostka Przetwarzania Wideo (VPU), która wykorzystuje system yocto Linux na sprzęcie wbudowanym NVIDIA Jetson TX2. W oparciu o architekturę Docker obsługiwane są otwarte środowiska programistyczne, takie jak Python, C++, CUDA i ROS. Do jednostki obliczeniowej można podłączyć maksymalnie sześć głowic kamer. Dodatkowe czujniki, np. do wykrywania odległości, można podłączyć za pomocą interfejsu Gigabit Ethernet. W ten sposób wszystkie istotne „zmysły" potrzebne AGV do bezpiecznej autonomicznej nawigacji są dostępne w jednym centralnym punkcie.

Głowica kamery z przetwornikiem obrazu opracowanym we własnym zakresie

Firma ifm oferuje odpowiednie, wysokowydajne głowice kamer jako część rozwiązania platformowego: Kamery 2D/3D mają kąt apertury 105° i są wyposażone w najnowszy przetwornik obrazu typu „time-of-flight” firmy pmdtechnologies ag. Ta należąca do grupy ifm firma opracowuje wszystkie czujniki dla produktów wizyjnych firmy specjalizującej się w automatyce i precyzyjnie dostosowuje je do odpowiednich wymagań.

Dzięki modulowanemu światłu podczerwonemu kamera 2D/3D wykrywa obiekty z maksymalną niezawodnością, nawet przy zwiększonej ekspozycji na światło otoczenia.

System wielu kamer i czujników dla robotyki mobilnej

Łączy wszystkie zmysły

Platforma percepcyjna O3R to bramka z wieloma czujnikami i kamerami o rozmiarach i strukturze kosztów produktów konsumenckich - z długoterminową dostępnością i wytrzymałością produktów przemysłowych. Do jednostki centralnej można podłączyć do sześciu głowic kamer za pośrednictwem łącza FPD, a dodatkowe czujniki, takie jak radar lub lidar, można podłączyć za pośrednictwem interfejsu Gigabit Ethernet.

Produkty