You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Pełna wizualizacja z 20 wielokolorowymi segmentami

  • Pierwszorzędna widoczność
  • Nowoczesna technologia LED RGB – długa żywotność, mniejszy poziom zapasów
  • Do elastycznego wykorzystywania jako wyświetlacz segmentów lub wykresów słupkowych
  • Indywidualna konfiguracja trybów wyświetlania
  • Łatwa integracja i sterowanie poprzez IO-Link

Indywidualna wizualizacja procesu

W prawie wszystkich instalacjach wieże świetlne służą jako dobrze widoczne wskaźniki stanu maszyn i procesów.

Dzięki 20 indywidualnie sterowanym segmentom ta wieża świetlna oferuje szczególnie dużą elastyczność. Z jednej strony segmenty można łączyć w grupy, co pozwala na wyświetlanie od 1 do 5 segmentów. Z drugiej strony 20 segmentów można wykorzystać również jako wyświetlacz słupkowy do wizualizacji wartości analogowych, na przykład do wyraźnego wskazywania poziomu na zbiornikach lub silosach. W tym trybie pracy przekroczone progi są wyraźnie zaznaczane kolorem.

Niektóre wieże świetlne posiadają również zintegrowany brzęczyk. Krótko mówiąc, te wszechstronnie konfigurowalne wieże świetlne nie pozostawiają nic do życzenia.