You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Inteligentny wielofunkcyjny wyświetlacz z IO-Link

Zdecentralizowane przetwarzanie sygnałów analogowych, dobra czytelność różnych parametrów procesowych i dowolny wybór współczynników skalowania

  • Czytelny wyświetlacz
  • Konfiguracja poszczególnych trybów przez IO-Link lub menu ustawień
  • Zmiana koloru wyświetlacza na czerwony/żółty/zielony przy przekroczeniu lub nieosiąganiu ustalonej wartości granicznej
  • 16-bitowa rozdzielczość
  • Dodatkowe funkcje, takie jak tara, filtrowanie, uśrednianie, kombinacja sygnałów

Wskaźnik analogowy 4.0
Nowy wielofunkcyjny wyświetlacz jest czymś więcej, niż tylko wyświetlaczem: Wykonuje wstępne przetwarzanie sygnałów cyfrowych w sposób zdecentralizowany i w razie potrzeby przekazuje te informacje do sterownika wyższego poziomu. Ta inteligentna cecha czyni go idealnie dostosowanym do zastosowań typu Industry 4.0.

Wszechstronny wyświetlacz wartości analogowych
Inteligentny wyświetlacz wykonuje wizualizację różnych parametrów procesowych czujników z wyjściem analogowym lub nadajników ze standardowym wyjściem sygnału. Dowolnie ustawiane współczynniki skalowania umożliwiają przekształcanie i wskazywanie sygnałów wejściowych jako wartości fizycznych (np. ciśnienie, temperatura lub wielkość przepływu objętościowego). W przypadku używania transmitera ciśnienia można przykładowo wyświetlać pojemność zbiornika. Możliwe jest także przesuwanie sygnałów wejściowych względem siebie, przykładowo dla celów pomiaru różnicy ciśnień.

Przyjazna obsługa
Wszystkie ustawienia mogą być wykonywane poprzez interfejs nowoczesnego oporowego ekranu dotykowego. Wyświetlacz automatycznie przechodzi z trybu wyświetlania do trybu ustawiania parametrów. Wszystkie ustawienia mogą być również wykonywane przez IO-Link. Wszystkie parametry są wyświetlane jako czytelny tekst na ekranie, pozwalając na łatwe i intuicyjne użycie. Mechanizm hasła zapewnia ochronę przed manipulacją.

Monitorowanie wartości granicznych
Użytkownik może zdefiniować do czterech wartości granicznych. Maksymalnie cztery wyjścia tranzystorowe są przełączane, jeśli ustawiona wartość graniczna nie jest osiągana lub jest przekraczana. Poza tym wersja IO-Link wysyła wstępnie przetworzone informacje do programowalnego sterownika logicznego.

Czytelny wyświetlacz
Stany wyjść są wyświetlane, a kolor wyświetlacza może być czerwony, żółty lub zielony, zależnie od wartości procesu. Dzięki wprowadzaniu dowolnego tekstu urządzenia mogą być przypisywane do wartości, które nie są wyświetlane.