You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. Komponenty sieciowe

Komponenty magistral obiektowych

Asortyment komponentów magistral obiektowych firmy ifm składa się zbramek, masterówIO-Link, modułów przetwarzającychRFID oraz enkoderów. Bramki udostępniają połączenie pomiędzy sieciąAS-i inajpowszechniej użytkowanymi magistralami obiektowymi, takimi jak EtherNet/IP, Profibus, Profinet lub EtherCAT. Sterują niezawodnie wymianą danych zpoziomem czujników/aktuatorów izapewniają szybką komunikację zukładem sterowania wyższego poziomu. Są ponadto dostępne wwersji zfunkcjonalnością sterownikaPLC lub zbezpiecznym wrazie uszkodzenia sterownikiemPLC.
Mastery IO-Link służą do podłączania urządzeń IO-Link, przykładowo czujników, zaworów lub binarnych modułów wejść/wyjść, są ponadto wyposażone wzintegrowany interfejs magistrali obiektowej. Asortyment obejmuje warianty do zabudowy wszafach sterowniczych lub do zastosowań polowych.
Moduły przetwarzająceRFID sterują wymianą danych zantenamiRFID ikomunikują się przez magistralę obiektową zukładem sterowania wyższego poziomu.
Enkodery absolutne, pełniące rolę niezawodnych rejestratorów wartości pomiarowych izapewniające precyzyjną realizację zadań związanych zpozycjonowaniem, stały się stałym elementem wielu procesów oraz przebiegów produkcyjnych. Są one dostępne jako enkodery jedno- lub wieloobrotowe, zinterfejsemCAN lub Profibus.