You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy monitorowania warunków pracy
  4. Systemy przetwarzania impulsów
  5. Monitorowanie poziomu

Systemy przetwarzania - monitorowanie poziomu

  • Zabezpieczenie zbiorników przed przepełnieniem lub pomp przed suchobiegiem
  • Do skutecznego zabezpieczenia pomp i zaworów przed zużyciem mechanicznym
  • Regulowana zwłoka włączenia do 10 sekund
  • Regulowana zwłoka wyłączenia do 60 minut
  • Szybki i oszczędzający czas montaż na szynie

Systemy przetwarzania - monitorowanie poziomu

Monitorowanie poziomu

Moduł przetwarzający do regulacji poziomu reguluje poziomy w zbiornikach i pojemnikach, zabezpieczając w ten sposób np. przed przepełnieniem, suchobiegiem i wyciekami. Urządzenie otrzymuje sygnały od zewnętrznego czujnika i załącza swoje wyjścia zgodnie z regulowanymi opóźnieniami wejścia i wyjścia.
Asortyment obejmuje urządzenia do podłączania jednego lub dwóch czujników.
Podczas regulacji poziomu z jednym czujnikiem górny poziom graniczny w zbiorniku jest monitorowany za pomocą czujnika pojemnościowego. Po uzyskaniu poziomu czujnik przekazuje sygnał do modułu przetwarzającego. Zamyka on na określony czas zawór dolotowy, aby nie dopuścić do przepełnienia.
Regulacja poziomu za pomocą dwóch czujników to typowa regulacja dwupunktowa. W celu ochrony pompy przed suchobiegiem na zbiorniku umieszczone są dwa czujniki pojemnościowe. Po uzyskaniu dolnego poziomu czujnik przekazuje sygnał do modułu przetwarzającego. Poprzez wyjście przekaźnikowe wyłącza on pompę, która normalnie tłoczy czynnik ze zbiornika. Po osiągnięciu górnego poziomu załącza się zamocowany tam drugi czujnik. Przekaźnik w module przetwarzającym włącza się ponownie i pompa uruchamia się.