You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy monitorowania warunków pracy
  4. Systemy do monitorowania i diagnostyki drgań
  5. Czujniki i transmitery drgań

Systemy do monitorowania i diagnostyki drgań - czujniki i transmitery drgań

  • Analogowe i bezprzewodowe przetworniki drgań oraz inteligentne czujniki drgań IO-Link
  • Łatwa parametryzacja punktu przełączania dwoma pierścieniami, lub przez zintegrowany wyświetlacz albo IO-Link
  • Niezawodne i inteligentne obliczanie wartości charakterystycznych bezpośrednio w czujniku
  • Łatwe podłączanie bez dodatkowego oprogramowania diagnostycznego

Systemy do monitorowania i diagnostyki drgań - czujniki i transmitery drgań


Systemy monitorowania i diagnostyki drgań – czujniki i przetworniki drgań

Jednostki są łatwe do skonfigurowania bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania do ustawiania parametrów.
Przetworniki zostały zaprojektowane i zatwierdzone do użytku w obszarach niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi dyrektywami.
Przetwornik drgań serii VKV posiada dodatkowe wyjście przełączające, które może być używane jako wyjście alarmowe. Dwa pierścienie nastawcze (łatwe obracanie) na urządzeniu umożliwiają intuicyjne i dokładne ustawienie punktu przełączania i opóźnienia reakcji. Skala pokazuje ustawione wartości. Dwie dobrze widoczne diody LED wskazują stan przełączenia i gotowość do pracy.
Ze względu na możliwość mechanicznego blokowania wykluczona jest nieautoryzowana manipulacja. Dostępna opcjonalnie nasadka ochronna zapewnia ochronę przed manipulacją. Jest często używany do monitorowania stanu wentylatorów lub wentylatorów, gdzie niezawodnie wykrywa uszkodzone wirniki.

Elektroniczny czujnik drgań VN posiada dwa wyjścia przełączające. Jedno z wyjść może być wykorzystane do alarmu wstępnego, a drugie do alarmu głównego. Alarm wstępny umożliwia użytkownikowi zaplanowanie i wykonanie czynności konserwacyjnych podczas regularnych przerw w pracy. Główny alarm oznacza osiągnięcie krytycznego stanu maszyny; sygnał przełączający może być użyty do wyłączenia systemu. Alternatywnie, użytkownik może skonfigurować jedno z wyjść jako wyjście analogowe, aby monitorować ogólne wibracje.

Wejście analogowe może służyć do monitorowania dodatkowego parametru, takiego jak temperatura. Podobnie jak wibracje, temperatura jest często wykorzystywana jako kluczowy wskaźnik stanu maszyny.

Parametry są ustawiane za pomocą oprogramowania do ustawiania parametrów przez interfejs USB, który również zasila czujnik napięciem roboczym. Niewyważona maszyna wibruje zależnie od swoich obrotów. Czujnik można ustawić zgodnie z tą częstotliwością lub zgodnie z częstotliwościami uszkodzeń łożysk tocznych, które mają być monitorowane. Jasny, wielokolorowy wyświetlacz wskazuje zmierzone wartości. Zmieniające się kolory (zielony - żółty - czerwony) sygnalizują aktualny stan maszyny.