You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji
  4. RFID UHF
  5. Systemy przetwarzające z interfejsem sieciowym

RFID UHF - Moduły przetwarzające z interfejsem sieci obiektowych

  • Jednostka czytająco-zapisująca UHF z czterema zewnętrznymi końcówkami antenowymi
  • Anteny do wszystkich zastosowań: zakres bardzo niski, niski, średni i szeroki
  • Mocny interfejs Ethernet do przesyłania danych
  • Obsługa odczytu objętościowego / tryb dla środowiska z wieloma czytnikami
  • Do stosowania przy kontroli przepływu materiałów, w wewnętrznych procesach logistycznych i przenoszeniu

RFID UHF - Moduły przetwarzające z interfejsem sieci obiektowych


Czytniki

Moduł przetwarzającyUHF steruje wymianą danych zantenamiRFID, wzgl. zpoziomem czujników/aktuatorów, komunikuje się zukładem sterowania wyższego poziomu oraz umożliwia konfigurację urządzenia poprzez serwerWEB. Urządzenie jest wyposażone wcztery kanały do podłączenia urządzeń polowych oraz dodatkowo wcztery wejścia/wyjścia cyfrowe. Różne warianty umożliwiają zastosowane modułów przetwarzającychUHF wEuropie oraz poza jej granicami.
Moduł przetwarzający jest stosowany np. wprodukcji, logistyce wewnętrznej oraz systemach transportu.
Moduł przetwarzającyUHF przesyła dane do sterownikaPLC poprzez EthernetIP lub EthernetTCP/IP.