You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Application Solutions
  2. Pompen

De totaalbeveiliging voor uw pompen

Voor naadloze processen: Pompen bewaken en condition-based onderhouden.

Permanente diagnose:
Werkelijke bedrijfsuren worden geregistreerd.

Vroegtijdige herkenning:
Bewaking van onbalans, slijtage en algemene trillingen.

Maximale efficiëntie:
Permanente diagnose van druk en stroming op over- en onderschrijding.

Eenvoudige integratie:
ifm biedt individuele oplossingen aan, passend voor de meest verschillende pomptypes.

ifm Application Package – toepassingsgebieden.
Centrifugaalpompen bijvoorbeeld in:

  • Koelsmeermiddelinstallaties voor bewerkingsmachines
  • Bronpompen
  • Watervoorziening
  • Afvalwaterafvoer
  • Koelcircuits
  • Zuiveringsinstallaties
  • De voorziening van motorkoelingen
  • Smeercircuits aan persen

Kosten verlagen
Condition-based en aan de behoeften aangepast onderhoud in de plaats van vaste inspectie-intervallen. Het vervangen van componenten wordt planbaar.

Ongeplande stilstanden vermijden
Basisbewaking; cavitatie, cavitatie na vervuiling, motorschade, foute uitlijning assen, trillingen door onevenwicht of droogloop tijdig herkennen.

Processen optimaliseren
Gegevensregistratie en analyse. Aan de behoefte aangepaste reiniging.

Implementeren onafhankelijk van de firma-eigen IT
Application Package van de sensor over de analyse tot de netwerkcompatibele analysetool. Verschaalbaar: De uitbreiding met andere toepassingen en/of de communicatie met ERP-systemen is mogelijk.