You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Application Solutions
  2. Compressoren

De totaalbeveiliging voor uw compressoren

Voor naadloze processen:
Compressoren bewaken en condition-based onderhouden.

Permanente diagnose:
Schade aan de motor en werkelijke bedrijfsuren worden geregistreerd.

Vroegtijdige herkenning:
Bewaking van onbalans, slijtage en algemene trillingen.

Maximale efficiëntie:
Permanente diagnose van wikkelingsproblemen of verontreiniging aan de elektromotor door temperatuurmeting.

Eenvoudige integratie:
ifm biedt individuele oplossingen aan, passend voor de meest verschillende compressortypes.

ifm Application Package – toepassingsgebieden
Schroefcompressoren bijvoorbeeld in:

  • De drukluchtverdeling van bewerkingsmachines
  • Compressorstations
  • De levensmiddelenindustrie
  • Het granulaattransport aan spuitgietmachines
  • De afsluitluchtbewaking van bewerkingsmachines
  • Montagelijnen van de automobielindustrie
  • De bezetting van elektronische componenten
  • Bij de gewichtscompensatie aan persen

Kosten verlagen
Condition-based en aan de behoeften aangepast onderhoud in plaats van vaste inspectie-intervallen.
Het vervangen van componenten wordt planbaar.

Ongeplande stilstanden vermijden
Trillingen door onevenwicht, foute uitlijnen van de assen of het schroefcontact in de compressor tijdig herkennen.

Processen optimaliseren
Gegevensregistratie en analyse.
Aan de behoeften aangepast onderhoud.

Implementeren onafhankelijk van de firma-eigen IT
Application Package van de sensor over de analyse tot de netwerkcompatibele analysetool. Verschaalbaar: De uitbreiding met andere toepassingen en/of de communicatie met ERP-systemen is mogelijk.