• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Fenntarthatóság
  2. Gazdaság

Gazdaság – gazdasági erő

SustainableDevelopment Goals (SDGs)

A fenntartható fejlődést célző „Agenda 2030” keretében az Egyesült Nemzetek Szervezete globális fenntarthatósági célokat - a Sustainable Development Goals (SDG-k) – dolgozott ki és tett közzé. A 17 fő cél és további alcélok megfogalmazásával a legfontosabb fenntarthatósági témák mentén a globális fenntarthatósági diskurzuson belül egy konkrét törekvéseket tartalmazó, a három fenntarthatósági dimenziót egyesítő, globális cselekvési keret jött létre. Az SDG-k hasznos iránymutatást nyújtanak a 21. század kihívásaihoz, mind a vállalatok számára, mind pedig nemzetközi szinten is.

Az ifm a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrendet szem előtt tartja, hogy aktívan hozzájáruljon a fenntartható fejlődési célok eléréséhez. Konkrétan azonosítottuk azokat a kulcsfontosságú fenntartható fejlődési célokat, amelyekre (üzleti) tevékenységeink és szerepvállalásunk révén jelentős hatást gyakorolhatunk és befolyásolhatunk.

Tudjon meg többet az ifm fenntarthatósági tevékenységeiről és a kiválasztott SDG-kről.

Biztonságban sikeresen naggyá válni:

Az ifm vállalatcsoport központi vezérelveként a gazdasági stabilitásra való törekvés a kezdetektől fogva rögzítésre került vállalati filozófiánkban és tevékenységünkben. Az ifm számára az alkalmazottak, az ügyfelek és a beszállítók, valamint az innovatív megoldások, a természet és a technológia harmóniája a fenntartható fejlődés központi elemeit jelentik. Gazdasági stabilitás csak a gazdasági, ökológiai és társadalmi erő sikeres összjátékával érhető el.

A vállalati filozófia és a magatartási kódex, valamint a kialakított irányítási struktúrák és rendszerek biztosítják a felelős vállalatirányítást és ellenőrzést - röviden: ezek a „Good Corporate Governance“ sarkalatos pontjai. Ezt az ifm csoport igazgatósága és valamennyi vezetője megéli és gyakorolja. Emellett a struktúrákat és rendszereket folyamatosan optimalizálják a kockázatorientált belső és külső ellenőrzések segítségével.

Ennek biztosítása érdekében az ifm három alapvető fenntartható fejlődési célt (SDG) határozott meg:

Mert ebben a keretben tudjuk elérni a legnagyobb hatást (üzleti) tevékenységünkkel és elkötelezettségünkkel. Ugyanakkor a fent említett fenntartható fejlődési célokat fenntartható üzleti tevékenységünk sikertényezőinek tekintjük.

Minőségi oktatás

Az ifm azzal a céllal képez fiatalokat, hogy biztos, érdekes és kihívásokkal teli munkahelyet kínáljon nekik – ez az ifm vállalati vezérelve.

Az ifm-nél munkavállalóinkat a fenntartható vállalati fejlődés központi sikertényezőjének tekintjük. Ezért kínálunk számukra számos vonzó továbbképzési lehetőséget, melyeket nagy érdeklődéssel vesznek igénybe. Második generációs családi vállalkozásként a család és a karrier összeegyeztethetősége is különös jelentőséggel bír számunkra. Ezért az ifm átfogóan támogatja a dolgozó szülőket az ún New-Work-mozgalom megközelítéseivel összhangban, valamint a gyermekek szünidei felügyeletére vonatkozó ajánlatokkal segíti őket. Az ifm például bölcsődékkel is együttműködik.

Annak érdekében, hogy elérjük a fiatalokat, és már korán felkeltsük érdeklődésüket vállalatunk és technológiáink iránt, különböző képzési és tanulási lehetőségeket kínálunk, valamint gyakornoki vagy diákmunkásként való elhelyezkedési lehetőségeket. A (fő)iskolákkal és egyetemekkel való sikeres együttműködés megerősíti az ifm erőfeszítéseit és hosszú távú sikereit.

Tisztességes munka ...

Az elmúlt években az olyan tényezők, mint a biztonságos munkahelyek és a fenntartható értékteremtés rendkívüli jelentőséget és figyelmet kaptak.

Az ENSZ Emberi Jogi Chartájának elismerése, valamint magatartási kódexünk (Code of Conduct) betartása alapvetően hozzájárul a tisztességes munka biztosításához – mind a vállalaton belül, mind pedig üzleti partnereinknél. Ennek részeként az ifm már több egymást követő évben is sikeresen megfelelt a SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) tanúsítvány követelményeinek.

Alapvetően mind a társadalmi, mind az egyéb, fenntarthatósággal kapcsolatos értékek stratégiai irányítási mátrixunk részét képezik. Ez átfogó cselekvési keretként az ifm vállalatcsoport egységes és fenntartható orientációját hivatott szolgálni. Ezenkívül minden alkalmazott és külső fél is használhatja a bejelentő rendszert, hogy névtelenül jelentse az esetleges jogsértéseket, amelyeket aztán bizalmasan kezelünk.

... és gazdasági növekedés

A felelősségteljes kockázatvállalás mellett a kialakult tervezési folyamatok és az átfogó (vállalati) biztonság alapvető szerepet játszanak a fenntartható gazdasági növekedésben. A havi pénzügyi kulcsszámok mellett a felmerülő kockázatok és lehetőségek is rögzítésre kerülnek, azokat értékelik, és az ezekből eredő intézkedéseket elfogadják. Ily módon nemcsak a feladatok és az aktuális kihívások kezelhetők sikeresen, hanem különösen a hosszú távú vállalati siker is biztosítható.

Az ifm fenntartható és széles körű gazdasági növekedése számos mutatóval ábrázolható.

Klímavédelmi intézkedések

Az ifm környezettudatos döntéseket követel és támogat.

Termékeink használata révén célunk az általános energiahatékonyság és az erőforrás-felhasználás javítása. Azzal, hogy operatív tevékenységünkre vonatkozóan 2030-ra tűztük ki a klímasemlegességet, a kapcsolódó klímastratégiával együtt vállalatcsoportként aktív intézkedéseket teszünk a klímaváltozás elleni küzdelem érdekében. Többek között olyan projekteket valósítunk meg a teljes üzleti tevékenység keretében, amelyek jelentősen hozzájárulnak a fenntartható jövőhöz. Ilyen például a 100%-ban zöldáramra való áttérés (2020), a südmail regionális partnerrel való együttműködés (klímasemleges levélküldés) és a fenntartható csomagolásra vonatkozó optimalizálási erőfeszítések. Továbbá a koronavírus-járvány miatt megváltozott utazási és tárgyalási szokásokat, valamint a megváltozott kommunikációs csatornákat – online kontra személyes találkozók – lehetőségként szeretnénk felfogni a célból, hogy az üzleti utazások terén is hosszú távú CO2 megtakarításra törekedjünk. Ehhez hozzájárul az első hibrid autók beszerzése és a belső szállítási folyamatok javítása is. Környezetvédelmi céljaink elérése érdekében az EMAS/ISO 14001 szerint tanúsított környezetirányítási rendszerünkre támaszkodunk.

Bár az ifm három fő fenntartható fejlődési célt határozott meg, ezek az ENSZ további globális fenntarthatósági céljaihoz is kapcsolódnak. Ezek közé tartoznak:

Munka- és egészségvédelmi menedzsment:

A munkahelyi biztonság, az emberhez méltó tisztességes munkakörülmények biztosítása és az egészségfejlesztési ajánlatok az ifm számára természetesek, és hozzájárulnak a kellemes munkakörnyezethez.

 Tiszta víz és szaniter létesítmények:

A megtermelt egységenkénti vízfogyasztás 25%-kal csökkent 2013-ról 2022-ra (Németország, Bodensee telephelyek)

Energiahatékony technológia:

Az ifm termékei és megoldásai hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez és az erőforrások kíméléséhez.

Ipar, innováció és infrastruktúra:

Az ifm megfelelő kutatási és fejlesztési ráfordításokkal innovatív megoldásokat fejleszt.

Fenntartható ifm termékek:

Erőforrás-takarékos, környezetbarát és energiahatékony termékeink magas minőséget és tartósságot kínálnak. Az ifm termékek használata minden ipari ágazatban elősegíti a fenntarthatósági tevékenységeket.

Béke, igazságosság és erős intézmények:

Az ifm elvből nem fejleszt, gyárt vagy értékesít olyan termékeket, amelyek közvetlenül katonai vagy fegyverkezési célokat szolgálnak.