• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Fenntarthatóság
  2. Szociális ügyek

Társadalmi összetartozás

„Mint az ifm, mindenki számára érzékelhető, megtapasztalható és iparágunkban kiemelkedő imázzsal rendelkezünk – mint olyan munkáltató, amely a fenntarthatóságot élteti, mind a környezetvédelem, mind a szociális szempontok tekintetében.”

Ez a vezérmotívum határozza meg az ifm vállalati kultúráját és személyzeti munkáját világszerte.

Az átfogó vállalati stratégia szerves részeként az ifm egészére kiterjedő HR-stratégia egyesíti a belső és a külső (mega)trendeket. A társadalmi ügyek iránti fokozott érdeklődés és tudatosság miatt úgy döntöttünk, hogy a globális fenntarthatósági menedzserünk mellé kinevezünk egy társadalmi fenntarthatósági menedzsert is. Az ifm ugyanis nagy jelentőséget tulajdonít a biztonságos munkakörnyezetnek és az összes munkavállaló egészsége támogatásának – az üzleti partnerek részéről is.

Munkavédelem és -biztonság

Ebben az értelemben az ifm biztosítja, hogy a munka- és egészségvédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályi követelményt betartják és gyakorolják, a vállalati orvosok és biztonsági szakemberek szakértői támogatásával. Ilyenek például a rendszeres kockázatértékelések, ellenőrzések és oktatások. Ugyanakkor az ifm munka- és egészségvédelmi menedzsmentje figyelembe veszi a munka és a magánélet egyensúlyának koncepcióját, amely különböző sportolási ajánlatokat, prevenciós tanfolyamokat és évente egy egészségnapot foglal magában. Ezt egészítik ki a foglalkoztatói nyugdíjellátási lehetőségek és a foglalkozási rokkantsággal kapcsolatos tájékoztató rendezvények.

A munka és a családi élet összeegyeztetése

Családi vállalkozásként különös hangsúlyt fektetünk a család és a karrier összeegyeztethetőségére. Ezért arra ösztönözzük munkavállalóinkat, hogy ne csak a New-Work-mozgalom és a digitalizált kommunikációs csatornák megközelítéseit használják ki, hanem olyan ajánlatokat is, mint például a helyspecifikus szünidei gyermekfelügyelet. E személyzeti politikáért a tettnangi ifm például 2020-ban másodszor nyerte el a „Családtudatos vállalat” címet.

Ezen kívül az ifm biztos munkahelyeket kínál – még válság idején is: A vállalat filozófiájával összhangban a munkavállalókat soha nem bocsátották el működési okokból. Ez bizonyítja, hogy az ifm válságálló és biztonságos munkáltató, mind visszatekintve, mind pedig a jövőre nézve. Különösen a kialakított válság- és kockázatkezelés, valamint a 2009-ben alapított szolidaritási egyesület járul hozzá ehhez az eredményhez. Emellett vállalatcsoportként kiválasztott társadalmi projekteket is támogatunk az oktatás, a tudomány és az innováció területén.

Társadalmi normák és értékkultúra

Az ifm filozófiájával az ifm minden jogi és gazdasági, valamint társadalmi és etikai kérdésre választ ad. Ez világosan kimondja, hogy az alkalmazandó jogszabályok és szabványok képezik tevékenységünk alapját. Emellett elkötelezettek vagyunk az ENSZ Emberi Jogi Nyilatkozata és a világszerte elismert társadalmi normák mellett, amelyek számunkra a minimum követelményt jelentik.

Annak érdekében, hogy a felelősséget a munkavállalóinkon túl is vállaljuk, üzleti partnereink számára is megfogalmaztunk egy magatartási kódexet, amely összhangban van az értékeinkkel. Ez biztosítja, hogy az ifm-specifikus minimum követelményeket már a beszállítók kiválasztása, valamint a folyamatos értékelés és támogatás során figyelembe vegyék és garantálják.

A Belső Ellenőrzési és Compliance Osztállyal és egy compliance-megbízottal egy központi Compliance-szervezetet hozunk létre a teljes vállalatcsoporton belül.

Emellett vállalatcsoportunk részeit a SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) – az etikai auditok egyik legszélesebb körben használt koncepciója – szerint auditálják világszerte.Emellett további belső ellenőrzési rendszerek, valamint szakszerűen működtetett kontrollingunk biztosítja a vállalat hosszú távú sikerét. Ezen túlmenően a bejelentő rendszer létrehozásával a munkavállalók, valamint az ügyfelek és a beszállítók jelenthetik értékkultúránk esetleges megsértését, valamint az esetleges bűncselekmények gyanúját, és így hozzájárulhatnak normáink támogatásához és biztosításához.

Oktatás és továbbképzés

A technológia, a hardver és a szoftverek kezelése és hatékony használata terén szerzett alapos szaktudásunkat szemináriumok, tanfolyamok és továbbképzések keretében adjuk át. Így különösen az ügyfelek és az üzleti partnerek profitálhatnak belső előadóink tudásából.

Az ifm emellett igyekszik minden alkalmazottjának kihívást jelentő feladatokat kínálni. Annak érdekében, hogy ők is folyamatosan fejleszthessék és profibbá tehessék képességeiket, folyamatosan részt vehetnek külső szemináriumokon és belső képzéseken. A termékbemutatóktól kezdve a tulajdonosokkal és a vezetőkkel folytatott párbeszédig a vállalatcsoport lehetőséget kínál az alkalmazottaknak arra is, hogy megismerjék a vállalaton belüli fejlesztéseket. Ennek során az ifm nyílt és átlátható eszmecserére törekszik az összes érintett fél között, valamint nemzetközi szinten is.