You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. IO-Link
  3. Primjene u industriji automatizacije

Primjene u industriji automatizacije

Mjerač stlačenog plina za bilježenje potrošnje energije

Propuštanja su bitan izvor izgubljene energije u sustavima sa stlačenim zrakom gdje se često gubi i do 20 – 30 % učinka kompresora. Propuštanja zraka također su uzrok problema operacija sustava i mogu izazvati i kolebanja tlakova sustava. To pak može izazvati smanjenu učinkovitost opreme na zračni pogon, a može i utjecati na proizvodnju. Može doći do nepotrebnog ciklusa i povećati vrijeme rada. Opremu treba češće održavati. Senzor zračnog protoka SD poduzeća ifm omogućava otkrivanje i eliminaciju skupih propuštanja na liniji.

Dodatne funkcije s podatcima IO-Linka

Uvođenje nadzornih sustava sa stlačenim zrakom obično je preskupo. IO-Link prenosi više vrijednosti obrade po samo jednom kabelu, primjerice vrijednost količine protoka, temperature i totalizatora pa tako nestaje potreba za brojnim i skupim analognim karticama. Budući da jedan senzor može prenositi više signala obrade, ovime nestaje potreba za dodatnim cijevnim armaturama, senzorima, žicama i na kraju se pojednostavljuje sustav zaliha. Uštede zahvaljujući otkrivanju izgubljene energije i smanjenje ukupnih troškova ugradnje omogućuju brz povrat ulaganja.

Senzori za vakuum nadziru usisne hvataljke

Senzori za vakuum serije PN7 nadziru potrebni vakuum i provjeravaju rade li usisne hvataljke pravilno. Ako se ne postignu najniže vrijednosti, usisna hvataljka ostaje u početnom položaju radi sprječavanja oštećenja izradaka i sustava. Nadziru se zračna mreža stlačena visokim tlakom (175 psi) i zračna mreža stlačena niskim tlakom (87 psi).

Dodatne funkcije s podatcima IO-Linka

Ako treba zamijeniti senzor za vakuum serije PN7, značajka automatske zamjene uređaja može kopirati parametre na novi senzor putem IO-Linka. Tako se štedi vrijeme i sprječavaju moguće greške u postavljanju točaka prebacivanja. Senzor za vakuum može se rabiti i kao prekidač za uključivanje/isključivanje analogne funkcionalnosti putem IO-Linka jer omogućava jednom senzoru upravljanje i digitalnim i analognim područjima primjene. IO-Link smanjuje troškove i zahtjeve za zalihe.

Provjera sudara na platformi za sastavljanje

Optički senzor udaljenosti, serija O1D, otkriva ima li karoserija automobila na platformi za sastavljanje ili je prazna. Prije nego što se karoserija automobila prenese unutar područja, kuka se spušta i tek tada karoserija automobila sigurno se stavlja u položaj. Položaj senzora O1D od ključne je važnosti i često se ne može parametrizirati bez zaustavljanja linije za sastavljanje ako treba promijeniti područje primjene.

Dodatne funkcije s podatcima IO-Linka

Daljinska parametrizacija ključna je u ovom području primjene. Senzor udaljenosti O1D postavljen je na nepristupačnom položaju i ne može se prilagoditi bez zaustavljanja proizvodne linije. Kako se mijenjaju različiti proizvodni modeli, IO-Link omogućava izmjenu parametara senzora na daljinu putem PLC-a/procesora. Ne trebate zaustavljati liniju!