You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Moduli s osvijetljenim gumbom na sučelju AS-i s priključkom M12

  • Dva pritisna gumba i dva izlaza LED
  • Pritisni gumbi s osjetilnom točkom pritiska kao zaštita od slučajnog aktiviranja
  • Robusno kućište od nehrđajućeg čelika s visokom stopom zaštite
  • Brza i prilagodljiva ugradnja
  • Modul dolazi izravno od sučelja AS

Robusnost za terenske primjene

Na osnovi novog inovativnog kućišta ifm nudi dva nova modula s osvijetljenim gumbom. Moduli imaju dva gumba i dvije vrste izlaza LED. Visoki stupanj zaštite znači da se moduli mogu rabiti i na terenu, tj. blizu odvijanja postupka. Nema velikih udaljenosti između senzora/pokretača i kontrolnog ormarića.

Rezultati na terenu

Tehnologija povezivanja putem M12 pruža veliku pouzdanost i fleksibilnost ugradnje. Oba se modula opskrbljuju isključivo putem sučelja AS-i; nije potreban dodatan izvor napona od 24-V. Moduli se ugrađuju pomoću već postojećih izbušenih rupa M4.

Postavljanje

Moduli AS-i adresiraju se putem prednjeg utikača M12. Moduli se mogu priključiti na jedinicu za adresiranje uporabom standardnog priključnog kabela.

Dijagnostika

FAULT LED na M12 jamči lako lokaliziranje kvara, primjerice komunikacijske greške.