You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
  1. Ο διακλαδωτής Υ
  2. Παρακολούθηση κατάστασης
  3. Αναφορά εφαρμογών IVECO

Διάγνωση στο συνεργείο

Οι αισθητήρες επιτρέπουν τη συντήρηση ανάλογα με την κατάσταση

Η IVECO είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο και κατασκευάζει, μεταξύ άλλων, οχήματα επιβατικά και επαγγελματικής χρήσης. Στο εργοστάσιο Suzarra στη Μάντοβα της Βόρειας Ιταλίας, παράγονται καθημερινά 250 οχήματα τύπου Daily. Στο λεγόμενο «συνεργείο», γίνεται η συναρμολόγηση του αμαξώματος από προδιαμορφωμένες λαμαρίνες, με τη βοήθεια ρομπότ συγκόλλησης. Κάθε αμάξωμα πρέπει να διατρέξει για τον σκοπό αυτόν τη διαδρομή παραγωγής μήκους 100 m. Ένα νευραλγικό σημείο, καθώς τυχόν ακινητοποίηση στη θέση αυτή θα σταματήσει ολόκληρη την παραγωγή. Για τον λόγο αυτόν, η IVECO σε συνεργασία με τους ειδικούς αυτοματισμού της ifm, έχουν εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διάγνωσης, το οποίο επιτρέπει τη συντήρηση ανάλογα με την κατάσταση και με τον τρόπο αυτό αποτρέπει αποτελεσματικά τις μη προγραμματισμένες διακοπές της παραγωγής.

Στην αρχή ήταν η ανάλυση, ποια μηχανικά μέρη είναι ιδιαίτερα κρίσιμα αναφορικά με φθορά και αστοχία. Οι μεταφορικοί ιμάντες ή οι πλατφόρμες ανύψωσης: Σε αυτά τα μέρη, και για ακρίβεια στα έδρανά τους, υπάρχουν οι πιο υψηλές μηχανικές καταπονήσεις. Σε περίπτωση βλάβης σε αυτό το σημείο της εγκατάστασης, το αποτέλεσμα θα ήταν μια σημαντική διακοπή της παραγωγής.

Amodio Cioffi, Maintenance Engineering Robot IVECA SPA: «Αποφασίσαμε την εκτέλεση συντήρησης ανάλογα με την κατάσταση στην πιο σημαντική γραμμή της κατασκευής αμαξωμάτων, καθώς όλα τα μοντέλα των οχημάτων παράγονται εκεί. Σε αυτήν τη γραμμή παραγωγής, εισάγονται καταρχήν τα πλευρικά μέρη στο συγκρότημα του δαπέδου. Έπειτα, προσαρτώνται τα εγκάρσια μέλη και τέλος, τοποθετείται η οροφή. Τα οχήματα μεταφέρονται στους σταθμούς συγκόλλησης με πλήρως αυτόματο τρόπο. Έπειτα, οι διάφορες παραλλαγές άβαφου αμαξώματος οδηγούνται σε περαιτέρω επεξεργασία».

Προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης, θα πρέπει τυχόν φθορές που ξεκινούν στα εξαρτήματα των μηχανημάτων να αναγνωρίζονται εγκαίρως. Fabio Piccinelli, WCM Plant Support IVECO SPA: «Για τη συνεχή βελτίωσή μας, βρισκόμαστε πάντα σε αναζήτηση νέων τεχνολογιών με στόχο την αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας. Όσο αφορά τη συντήρηση, έχουμε επιλέξει τη συντήρηση βάσει των κύκλων λειτουργίας, προκειμένου να πραγματοποιείται συντήρηση ανάλογα με την κατάσταση και με σημαντική εξοικονόμηση κόστους».

Διάγνωση κραδασμών

Για την ακρίβεια, αυτό σημαίνει: Σε όλα τα μηχανικά μέρη της εγκατάστασης, έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες κραδασμών από την ifm. Οι αισθητήρες κυλίνδρου τύπου VSA βιδώνονται για τον σκοπό αυτόν απευθείας στο περίβλημα του εκάστοτε εδράνου ή του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Οι ξεχωριστά εγκατεστημένες μονάδες αξιολόγησης VSE αναλύουν συνεχώς τη συμπεριφορά κραδασμών. Αυτές αναγνωρίζουν τυχόν βλάβες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο από ενδείξεις έλλειψης ισορροπίας, και έτσι δίνουν έγκαιρα σήματα συναγερμού. Guiseppe Sotira, Body Shop Technical Engineering IVECO SPA: «Όλοι οι εγκατεστημένοι αισθητήρες βοηθούν το προσωπικό συντήρησης να αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση φθοράς κάθε εξαρτήματος και να εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης προτού παρουσιαστεί κάποια σημαντική ζημιά».

Επιτήρηση υγρών

Η συντήρηση ανάλογα με την κατάσταση όμως, εκτείνεται πέρα από την επιτήρηση των μηχανικών εξαρτημάτων. Ένα παράδειγμα είναι η επιτήρηση του ψυκτικού υγρού στις λαβίδες συγκόλλησης. Πιθανές πηγές σφαλμάτων είναι τα φραγμένα φίλτρα ή οι διαρροές. Εδώ, χρησιμοποιούνται αισθητήρες ροής από την ifm για μικρές ποσότητες ροής, τύπου SBY για ροή και πίεση, τύπου pN για πίεση στους αγωγούς.

Η ροή στο κεντρικό σύστημα ψυκτικού κυκλώματος επιτηρείται από τον αισθητήρα ροής SM. Το σύστημα πεπιεσμένου αέρα επιτηρείται αξιόπιστα με έναν SD. Ακόμη και οι πιο μικρές διαρροές αναγνωρίζονται με ασφάλεια.

Ηλεκτρονική επιτήρηση ροής στο κεντρικό ψυκτικό κύκλωμα.

Όλοι οι αισθητήρες μεταδίδουν ψηφιακά τις τιμές μέτρησης που λαμβάνουν μέσω IO-Link. Roberto Militello, Body Shop Maintenance IVECO SPA: «Το IO-Link μεταδίδει τα δεδομένα ψηφιακά, για τον αξιόπιστο έλεγχο της διεργασίας. Το σήμα μέτρησης μετατρέπεται στον αισθητήρα σε ψηφιακά δεδομένα και έπειτα μεταβιβάζεται. Επιπλέον, μπορούμε να προγραμματίσουμε τα σημεία μεταγωγής του αισθητήρα για προκαταρκτικό συναγερμό και κυρίως συναγερμό απευθείας από τον διακομιστή, χωρίς να χρειάζεται να βρισκόμαστε επιτόπου στον αισθητήρα. Μπορούμε να βλέπουμε και να βαθμονομούμε τον αισθητήρα στον διακομιστή. Σε περίπτωση αντικατάστασης, δεν απαιτείται πλέον προγραμματισμός».

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το LINERECORDER AGENT. Αυτό συλλέγει τα δεδομένα των αισθητήρων και τα αποθηκεύει σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL. Την ανάλυση και την απεικόνιση των δεδομένων αυτών αναλαμβάνει το SmartObserver. Σχετικά με αυτό, πάλι ο Guiseppe Sotira: «Το λογισμικό SmartObserver της ifm επιτηρεί και διαχειρίζεται τα δεδομένα μέτρησης από όλους τους αισθητήρες. Οι δυνατότητες απεικόνισης των παραμέτρων παρουσιάζουν μια σαφή εικόνα ολόκληρης της εγκατάστασης παραγωγής. Κάθε συμβάν διαβάζεται με πλήρη ακρίβεια. Τα μηνύματα, όπως οι προκαταρκτικοί συναγερμοί ή οι κυρίως συναγερμοί, αποστέλλονται από το σύστημα μέσω e-mail». Έτσι καθίσταται εφικτή η συντήρηση ανάλογα με την κατάσταση, κάτι το οποίο συμβαδίζει άριστα με την ιδέα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Το SmartObserver προσφέρει διαφάνεια έως το εσωτερικό του κάθε μεμονωμένου αισθητήρα.

Συμπέρασμα

Η ifm έχει εγκαταστήσει το σύστημα για την Iveco, εν λειτουργία, χωρίς να χρειαστεί να διακοπεί η παραγωγή. Υπήρχε η δυνατότητα εξάσκησης στο νέο σύστημα, σε παράλληλη λειτουργία.

Συμπέρασμα: Έχει αποδειχθεί. Τυχόν ζημιές σε αρχικό στάδιο αναγνωρίζονται τώρα εγκαίρως και αποκαθίστανται χωρίς να χρειάζεται διακοπή της παραγωγής. O Guiseppe Sotira συμπεραίνει: «Χάρη σε αυτήν τη συνεργασία με την ifm, η IVECO έχει εξοπλιστεί με τον βέλτιστο τρόπο για την 4η βιομηχανική επανάσταση».

Η γοητεία του IO-Link

Το IO-Link είναι ένα σύστημα επικοινωνίας από σημείο προς σημείο, συμβατό με προϊόντα όλων των κατασκευαστών, για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών σε ένα σύστημα αυτοματισμού.